Έχετε υπολογίσει τα αναδρομικά αποδοχών για έναν εργαζόμενο.
Στο ταμπελάκι Αποτελέσματα, το ποσό των αναδρομικών δεν συμφωνεί με τα ποσά των εισφορών, σύμφωνα με τους συντελεστές των ταμείων. Τι μπορεί να φταίει;

Θα δείτε την ανάλυση των αποδοχών των αναδρομικών. Θα πάτε στο ταμπελάκι Ανάλυση Αναδρ./ Πριμ / Ισολ.
Θα δείτε τις μηνιαίες κινήσεις των αναδρομικών. Υπάρχει το ενδεχόμενο να έχουν υπολογιστεί αναδρομικά σε τύπους αποδοχών οι οποίοι δεν έχουν ασφαλιστικές εισφορές (όπως πχ η Μη Ληφθείσα Άδεια).
Το ποσό των αναδρομικών λοιπόν θα περιλαμβάνει όλες τις αποδοχές, οι εισφορές όμως θα υπολογίζονται στις ασφαλίσιμες αποδοχές.

Άλλη πιθανή αιτία είναι να έχετε βάλει στον εργαζόμενο ένα επίδομα που το έχετε ορίσει να μην έχει εισφορές.