Έχετε υπολογίσει αναδρομικά για έναν εργαζόμενο. Παρατηρείτε όμως ότι οι αποδοχές των αναδρομικών δεν συμφωνούν με το ασφαλίσιμο ποσό των αναδρομικών όπως αυτό εμφανίζεται στην ΑΠΔ. Τι μπορεί να φταίει;
Θα πάτε στην ανάλυση των αναδρομικών και θα δείτε αν υπάρχουν αποδοχές που δεν υπάρχουν εισφορές. Θα δείτε αν υπάρχει Αποζημίωση Απόλυσης, Μη ληφθείσα άδεια, Επίδομα αδείας, Επίδομα ασθενείας κτλ.
Επίσης θα δείτε μήπως ο εργαζόμενος με την κίνηση των αναδρομικών «πιάνει» ή «ξεπερνάει» το πλαφόν του σε κάποιον ή κάποιους μήνες, οπότε και δεν συντρέχει λόγος αναδρομικών εισφορών. Επίσης θα δείτε αν ο εργαζόμενος ασφαλίζεται με τεκμαρτά.