Έχετε δημιουργήσει ένα επίδομα (είτε σταθερό είτε χρηματικό), το ποσό του οποίου θα το ορίζετε εσείς μέσα από την εκάστοτε μισθοδοσία (δηλαδή το ποσό μπορεί να αλλάζει). Άρα κατά την δημιουργία του επιδόματος δεν βάλατε κανένα ποσό, ώστε να μπορείτε να πληκτρολογείτε το εκάστοτε, μέσα στην μισθοδοσία. Όταν υπολογίζετε την μισθοδοσία σας λοιπόν, αντιστοιχίζετε το επίδομα. Πηγαίνετε όμως να βάλετε το ποσό που επιθυμείτε, και το πρόγραμμα δεν σας αφήνει. Τι θα κάνετε
Για να τοποθετήσετε το ποσό του επιδόματος στην κίνηση της μισθοδοσίας θα πρέπει να πάτε στο ταμπελάκι Παράμετροι. Θα τοποθετήσετε το ποσό που επιθυμείτε στο αριστερό μέρος της οθόνης, στα Επιδόματα, στο Ποσό. Η σειρά καταχώρησης των ποσών, σε περίπτωση που έχετε παραπάνω από ένα επιδόματα, ακολουθεί και ενημερώνει κατά αντιστοιχία τα επιδόματα με την ίδια σειρά που τα έχετε τοποθετήσει στο ταμπελάκι Μισθοδοσία.