Θέλετε να περάσετε μία κίνηση αλλά δεν σας αφήνει, το button Εισαγωγή είναι ανενεργό, γκρίζο. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Είναι πιθανό να έχουν κλειδώσει οι κινήσεις. Θα πάτε στις Κύριες εργασίες > Εταιρίες, και θα μπείτε μέσα στην καρτέλα της, στα Στοιχεία εταιρίας. Θα πάτε στο ταμπελάκι Λειτουργία και θα δείτε στο κάτω μέρος την ημερομηνία στο πεδίο Ημ/νία Κλειδ/τος Κινήσεων.