Έχετε κάνει κίνηση σε λογαριασμό που δεν μπήκε η συνδεσμολογία με τον ΦΠΑ. Αν πάτε τώρα και την ορίσετε στον λογαριασμό, θα πρέπει να καταχωρήσετε ξανά την κίνηση για να ενημερώσει την περιοδική;

Όχι, δεν χρειάζεται να καταχωρήσετε ξανά τις κινήσεις. Αρκεί να συνδέσετε τώρα τον λογαριασμό (από το γενικό λογιστικό σχέδιο) με το αντίστοιχο πεδίο του ΦΠΑ.