Πηγαίνετε να κάνετε Live Update του Ergasia (Anaconda Menu > Ergasia Live Update).
Το Update φαίνεται να φορτώνεται κανονικά. Όταν όμως μπαίνετε μέσα στο πρόγραμμα δεν έχει αλλάξει ο αριθμός της έκδοσης, ούτε έχουν γίνει οι αλλαγές που θα έπρεπε να γίνουν. Τι θα κάνετε;

Θα πάτε στην Έναρξη (Start) στην κάτω μπάρα του υπολογιστή σας. Θα πρέπει να βρείτε το Anaconda Menu. Αυτό θα βρίσκεται είτε στα «Όλα τα προγράμματα» (All programs) ή θα βρίσκεται στο αρχικό μενού Έναρξης (όχι μέσα στο Όλα τα προγράμματα). Από το Anaconda menou θα επιλέξετε το υπομενού Ergasia Live Update. Θα επιλέξετε πρώτα να κάνετε Update του προγράμματος, και μετά των Συμβάσεων. Αν δεν εμφανίζεται πουθενά το Live update τότε:
Θα πάτε μέσα στον φάκελο MISW, τον φάκελο εγκατάστασης του προγράμματος που βρίσκεται μέσα στον δίσκο που έγινε η εγκατάστασή του (μπορείτε να βρείτε τον δίσκο που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα κάνοντας αριστερό κλικ στο εικονίδιο του προγράμματος, > Ιδιότητες properties > Ταμπελάκι Συντόμευση, shortcut. Θα δείτε στον Προορισμό (target) το γράμμα του δίσκου που είναι εγκατεστημένο το πρόγραμμα. Θα πάτε Ο Υπολογιστής μου και θα ανοίξετε τον δίσκο. Θα βρείτε το αρχείο LiveUpd.exe. Μπορείτε να «σύρετε» αυτό το αρχείο στην Έναρξη ή στην Επιφάνεια εργασίας ώστε να τρέχετε από εκεί τα update σας.
Το Update ( η αναβάθμιση, η νέα έκδοση) μπορεί να μην γίνει αν δεν έχει γίνει το convert της νέας έκδοσης. Όταν θα κάνετε το Update θα πρέπει μετά να μπείτε στο πρόγραμμα και να σιγουρευτείτε ότι θα σας εμφανιστεί το μήνυμα: «Προσοχή, θα εκτελεστεί μετατροπή των αρχείων». Αν δεν σας εμφανιστεί αυτό το μήνυμα την στιγμή που θα μπείτε στο πρόγραμμα μετά το Update, σημαίνει ότι αυτό το Update δεν έγινε ποτέ.
Ο λόγος είναι ο ακόλουθος:
Αν το πρόγραμμα είναι σε δίκτυο τότε το Update θα πρέπει να γίνει στον δίσκο του Server, και όχι από τον τοπικό υπολογιστή. Άρα πριν τρέξετε το Live Update θα πρέπει να κάνετε δεξί κλικ σε αυτό, (θα κάνετε δεξί κλικ πάνω στο Live Update), και να πάτε στις ιδιότητες και στο ταμπελάκι Συντόμευση. Θα δείτε στον Προορισμό το λατινικό γράμμα του δίσκου. Θα πρέπει να το αντικαταστήσετε και να βάλετε το γράμμα του δίσκου του Server. Λογικά το γράμμα που θα δείτε θα είναι το C, ο τοπικός δίσκος. Στο παράθυρο λοιπόν που έχει εμφανιστεί, θα πρέπει και στο πεδίο Προορισμός αλλά και στο πεδίο Εκκίνηση Από να αντικαταστήσετε το C με το γράμμα του δίσκου του Server. Αυτό θα το κάνετε μία φορά, και από εδώ και πέρα κάθε φορά που θα κάνετε update θα γίνεται στον δίσκο του Server, όπως και πρέπει να γίνει . Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας για το Live Update.