«Δεν επιτρέπονται μεταβολές στο επιλεγμένο διάστημα Εταιρία». Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Θα δείτε αν στα στοιχεία της εταιρίας στο Λειτουργία υπάρχει κλείδωμα στο Έτος / Μήνας κλειδώματος μεταβολών. Επίσης θα δείτε και στις Βοηθητικές > Γενικές Παράμετροι αν υπάρχει μήνας κλειδώματος.