Έχετε εργαζόμενο σε επιδότηση του ΟΑΕΔ που προσελήφθη τον ίδιο μήνα που ξεκινά και η επιδότηση.
Όμως παρατηρείτε ότι δεν επιδοτεί όλες τις ημέρες. Γιατί γίνεται αυτό;

Ο ΟΑΕΔ υπολογίζει τις επιδοτούμενες ημέρες με βάση τις ημερολογιακές (δηλαδή και τα Σαββατοκύριακα). Παράδειγμα:
Προσελήφθη 17/07 και μπαίνει την ίδια μέρα σε πρόγραμμα του ΟΑΕΔ. Κάνετε κίνηση τον Ιούλιο, οι μισθοδοτούμενες είναι 13,2 και οι ασφαλιστικές 13. Η εφαρμογή θα του επιδοτήσει 12 μισθοδοτούμενες, και μία δεν θα την επιδοτήσει. Αυτό διότι: Από 17/07 έως 31/07 είναι 15 ημερολογιακές, άρα επιδότηση στα 15/31 = 0,48. Άρα 25 *0,48 = 12. Συνεπώς 12 επιδοτούνται και μία όχι (12+1=13).
Ή : στις 31 ημέρες επιδοτούνται οι 15. Στις 25 πόσες ?
Χ= 25*15/31 =12.