Θέλετε να μπείτε στο πρόγραμμα αλλά σας εμφανίζει το μήνυμα: «Δεν εντοπίστηκε το όνομα του αρχείου», «Πρόβλημα προέλευσης δεδομένων».
Τι θα πρέπει να κάνετε;

Αυτό σημαίνει ότι το πρόγραμμα είναι σε βάση sql η οποία δεν είναι εγκατεστημένη στον υπολογιστή σας. Αν σε αυτό το μήνυμα πατήσετε ok τότε θα σας οδηγήσει στην βάση του sql που θα σας ζητάει τον κωδικό, την Ip address και το username του sql.

Σημείωση: Το cd του προγράμματος έχει τον sql για να τον εγκαταστήσετε. Αν όμως υπάρχει ήδη εγκατεστημένος sql στον υπολογιστή σας, τότε ΜΗΝ εγκαταστήσετε τον δικό μας sql διότι θα βλάψει τον υπάρχον sql που μπορεί να χρησιμοποιείτε σε άλλο πρόγραμμα.

Στο πεδίο Αρχείο Backup ορίζετε σε ποιο σημείο του υπολογιστή θέλετε να γίνεται το σχετικό backup του sql το οποίο το παίρνετε από τις Βοηθητικές εργασίες > Εργασίες αρχείων > Σύνδεση RDBMS.