Θέλετε να εγκαταστήσετε το πρόγραμμα ή το demo του Ergasia σε έναν υπολογιστή. Όμως σας εμφανίζεται το μήνυμα:
« Run time error 91. Object variable or with block variable not set».
Επίσης σας δίνει το μήνυμα:
IM 002 (microsoft): Διαχείριση προγράμματος οδήγησης ODΒC. Δεν εντοπίστηκε το όνομα του αρχείου προέλευσης και δεν έχει καθοριστεί προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης»
Άλλο πιθανό μήνυμα: «There is not enough free disc».

Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ή ο υπολογιστής να μην έχει εγκατεστημένη την Access ή να έχει πρόβλημα μνήμης και χωρητικότητας δίσκου. Παρακαλούμε επικοινωνήστε τηλεφωνικά μαζί μας για τα περαιτέρω.
Το μήνυμα « Run time error 91. Object variable or with block variable not set» εμφανίζεται όταν έχετε κάνει εικονίδιο συντόμευσης του προγράμματος σε τοπικό υπολογιστή ( δηλαδή το πρό-γραμμα έχει εγκατασταθεί στον δίσκο server και θέλετε να το τρέχετε και από τοπικούς υπολογιστές που βλέπουν τον δίσκο του server), αλλά δεν έχει γίνει και τοπική εγκατάσταση του cd σε αυτούς τους τοπικούς υπολογιστές. Δηλαδή θα πρέπει να γίνει και τοπική εγκατάσταση με το cd και στους τοπικούς υπολογιστές.

IM 002 (microsoft): Διαχείριση προγράμματος οδήγησης ODΒC. Δεν εντοπίστηκε το όνομα του αρχείου προέλευσης και δεν έχει καθοριστεί προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης» : Ο υπολογιστής δεν έχει Access και δεν έχει αρκετή μνήμη να τρέξει την Access (που περιλαμβάνεται στην εγκατάσταση).