Γιατί ενώ κάνετε κίνηση σε λογαριασμό, παρατηρείτε ότι δεν ενημερώνει την Περιοδική Δήλωση ΦΠΑ;

Αυτό συμβαίνει γιατί στο λογαριασμό, (τον αναζητάτε  μέσα από τις Κύριες Εργασίες – Γενικό Λογιστικό Σχέδιο), στο πεδίο Σύνδεση ΦΠΑ δεν έχει καταχωρηθεί ο κωδικός που πρέπει να ενημερώσει το αντίστοιχο πεδίο στην Περιοδική ΦΠΑ.