Γιατί ενώ έχει γίνει κίνηση εισαγωγών-εξαγωγών, αυτή δεν εμφανίζεται στην εκτύπωση του εντύπου Vies;

Για να εμφανιστεί μια εγγραφή εισαγωγών-εξαγωγών στο έντυπο Vies, πρέπει να έχει καταχωρηθεί ΑΦΜ στον πελάτη ή προμηθευτή.