Παίρνετε την οριστική δήλωση ΦΜΥ. Έναν εργαζόμενο τον εμφανίζει στους υπάλληλους ενώ ήταν εργάτης. Γιατί γίνεται αυτό;
Υπάρχει η πιθανότητα να έχετε αλλάξει την εργασιακή κατάσταση του εργάτη και να τον έχετε δηλώσει ως υπάλληλο, έστω και στο νέο έτος (ενώ στο προηγούμενο έτος ήταν ως ημερομίσθιος, εργάτης). Το πρόγραμμα λαμβάνει την εργασιακή κατάσταση του εργαζόμενου που τώρα
«βλέπει», μέσα από την καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εργασιακά, στο πεδίο « Εργασιακή Κατάσταση».
Μπορείτε να αποστείλετε την οριστική δήλωση ως έχει χωρίς πρόβλημα. Τα ποσά του φόρου είναι εντάξει και ο εργαζόμενος πλέον είναι υπάλληλος.
Αν παρά ταύτα θέλετε να εμφανίζεται ξεχωριστά ως εργάτης τότε θα πρέπει να ανοίξετε τον εργαζόμενο σε δύο καρτέλες, και όχι να αλλάξετε τα στοιχεία του στην ίδια καρτέλα.
! Προσοχή όμως: Αν ανοίξετε δύο καρτέλες θα πρέπει να προσέξετε τα Δώρα Πάσχα ή Χριστουγέννων, τις Άδειες, τα Επιδόματα Αδείας, την Αποζημίωση Απόλυσης κτλ διότι το πρόγραμμα θα τα υπολογίσει μόνο για την δεύτερη καρτέλα του και όχι και για την πρώτη.