Είσαστε στις Κινήσεις, και θέλετε να δείτε ποιες έχετε καταχωρήσει. Ορίζετε την ημερομηνία του μήνα που θέλετε να δείτε τις κινήσεις αυτές (πχ 01/06/2016), και μετά στο πεδίο Α/Α κάνετε F3 ή κλικ στα κιάλια για αναζήτηση. Όμως δεν σας εμφανίζεται καμία κίνηση, έχετε περάσει κινήσεις σε αυτόν τον μήνα. Τι θα πρέπει να ελέγξετε;

Όταν κάνετε αναζήτηση της κίνησης στο πεδίο Α/Α τότε το παράθυρο που σας εμφανίζεται δεν έχει τις κινήσεις του συγκεκριμένου μήνα, αλλά ξεκινάει από την ημερομηνία του συστήματος. Αν λοιπόν είσαστε με ημερομηνία πχ. 20/03/2016 τότε στο παράθυρο Διαχείριση κινήσεων εσόδων- εξόδων στο κάτω μέρος, στο Έτος / Μήνας θα είναι ο 3ος μήνας, ο Μάρτιος. Εκεί λοιπόν θα επιλέξετε τον Ιούνιο ώστε να δείτε αν όντως έχετε κινήσεις στον μήνα αυτόν.