Έχετε κάνει κινήσεις λογαριασμών κανονικά, αλλά δεν εκτυπώνονται στο βιβλίο εσόδων – εξόδων. Τι μπορεί να φταίει;

Για να εκτυπωθεί ένας λογαριασμός στο βιβλίο εσόδων-εξόδων, πρέπει στην οθόνη καταχώρισης του λογαριασμού (Κύριες Εργασίες-Γενικό Λογιστικό Σχέδιο) στην επιλογή Λογαριασμός, να έχει οριστεί στο πεδίο Τίτλοι Βιβλίου ο τίτλος της στήλης του λογαριασμού και στην επιλογή Λειτουργία να έχει οριστεί στο πεδίο Εκτύπωση βιβλίου η τιμή ΝΑΙ, πριν εισαχθεί ο λογαριασμός στο Λογιστικό Σχέδιο της Εταιρίας.