Έχετε έναν εργαζόμενο που είναι Οικοδόμος. Έχετε ορίσει την εταιρία να έχει οικοδομικά. Όταν όμως πάτε στην καρτέλα του, στο ταμπελάκι Εταιρικά στο πεδίο Οικοδομικά δεν σας αφήνει να επιλέξετε το Ναι. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα πάτε στα Εργασιακά, και θα βεβαιωθείτε ότι στο πεδίο Εργασιακή Κατάσταση έχετε επιλέξει «Εργάτης». Αν έχετε επιλέξει «Υπάλληλος» τότε το πρόγραμμα δεν θα σας αφήσει να καταχωρήσετε τον εργαζόμενο ως Οικοδόμο.