Στις κινήσεις Πελάτης Προμηθευτής Λογαριασμός, δεν σας αφήνει να επιλέξετε πελάτη, προμηθευτή ή λογαριασμό. Γιατί γίνεται αυτό;

Αυτό γίνεται διότι δεν έχετε επιλέξει συγκεκριμένη εταιρία. Θα πρέπει να μπείτε σε συγκεκριμένη.