ΔΔΘΕΚΑ Β 1073131 ΕΞ 2023
Εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Αθήνα, 7 Ιουνίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Β 1073131 ΕΞ2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ & ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β

Ταχ. Δ/νση Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας 101 84 Αθήνα
Πληροφορίες Βασιλική Παπακωνσταντίνου
Τηλέφωνο 210 6987486
E-Mail ddtheka@aade.gr

Θέμα: Εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

ΣΧΕΤ: 1) Το αρ.πρωτ. Ε.2203/2021 έγγραφο με θέμα: Κοινοποίηση της Απόφασης (ΕΕ) 2021/1764 του Συμβουλίου της 5ης Οκτωβρίου 2021 για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συμπεριλαμβανομένων των σχέσεων μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Γροιλανδίας και του Βασιλείου της Δανίας (Απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Γροιλανδίας)

2) Το αρ.πρωτ. ΔΔΘΕΚΑ Β 1019866 ΕΞ 11-02-2020 έγγραφο με θέμα: Κοινοποίηση Απόφασης (ΕΕ) 2019/2196 του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2019 για την τροποποίηση της απόφασης 2013/755/ΕΕ για τη σύνδεση των Υπερπόντιων Χωρών και Εδαφών με την Ευρωπαϊκή Ένωση («απόφαση για τη σύνδεση ΥΧΕ-ΕΕ»)»

3) Το αρ.πρωτ. ΔΔΘΤΟΚ Β’ 1137885 ΕΞ 2016/22.9.2016 έγγραφο με θέμα: Έκδοση αποδεικτικών καταγωγής κατά την εξαγωγή σε Υπερπόντιες Χώρες και Εδάφη

Σε συνέχεια των (1), (2) και (3) σχετικών και ύστερα από νεώτερη ενημέρωση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι χώρες που παρέχουν προτιμησιακή μεταχείριση σε προϊόντα καταγωγής Ευρωπαϊκής Ένωσης και προς τις οποίες είναι εφικτό να εκδίδεται αποδεικτικό καταγωγής κατά την εξαγωγή από την Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο για λόγους σώρευσης αλλά και για τελικά προϊόντα είναι:

–  Νέα Καληδονία, η

–  Γαλλική Πολυνησία

–  Σαν Πιέρ και Μικελόν καθώς και

–  Νήσοι Ουαλίς και Φουτουνά

Οι επαγγελματικοί φορείς προς τους οποίους κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως μεριμνήσουν για τη σχετική ενημέρωση των μελών τους.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ