ΔΔΘΕΚΑ Γ 1122175 ΕΞ 2023
Παροχή άδειας για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Σλοβακίας στην Ελλάδα

Αθήνα, 04/10/2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Γ 1122175 ΕΞ 2023

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ

2.

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΕΛΩΝΕΙΟ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΏΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ – Γ’ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, Αθήνα
Πληροφορίες: Κ. Τριαδάς
Τηλέφωνο: 210 6987504
E-Mail: ddtheka@aade.gr
Url: www.aade.gr

Θέμα: «Παροχή άδειας για την παραλαβή καυσίμων με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.), υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Σλοβακίας στην Ελλάδα».

Σχετ.: Τα αριθ. ΑΠ.Φ. 1191.9/ΑΣ 1652/26-05-2023,  Φ. 1191.9/ΑΣ 2603/25-08-2023 έγγραφα του Υπουργείου Εξωτερικών.

 

Σε συνέχεια των ανωτέρω σχετικών αναφορικά με πρόταση του Υπουργείου Εξωτερικών για την επέκταση του δικαιώματος ατελούς προμήθειας καυσίμων σε διοικητικούς υπαλλήλους της Πρεσβείας της Σλοβακίας με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, για τις ανάγκες των αυτοκινήτων των μελών του διοικητικού και τεχνικού προσωπικού της Διπλωματικής Αποστολής της Σλοβακίας στην Ελλάδα και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 2 της αρ. 1/1937 Α.Υ.Ο. (ΦΕΚ 2/1937) «Περί απαλλαγής εκ των εισαγωγικών τελών και παντός φόρου ή δικαιώματος επιβαλλομένου εις τα εξ της αλλοδαπής προερχόμενα είδη τα ανήκοντα εις το προσωπικό των ξένων διπλωματικών αποστολών, κ.λ.π.»., παρέχεται άδεια, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας, για την παραλαβή με απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την κίνηση των αυτοκινήτων των μελών του αλλοδαπού διοικητικού και τεχνικού προσωπικού που υπηρετεί στη Διπλωματική Αποστολή της Σλοβακίας στην Ελλάδα.

Το ανώτατο όριο των καυσίμων για κάθε δικαιούχο, δεν θα υπερβαίνει τα 540 λίτρα κατά μήνα.

Για την χορήγηση της εν λόγω απαλλαγής αναλογική εφαρμογή έχει η αρ. Δ18Α 5010879 ΕΞ 2011/9.3.2011  (Β’ 729/05-05-2011) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και διαδικασία παραλαβής καυσίμων κινητήρων από τις ξένες διπλωματικές αποστολές και προξενικές αρχές καθώς και τους αναγνωρισμένους Διεθνείς Οργανισμούς με απαλλαγή από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης από ελεύθερα αποθέματα (φορολογημένα) με συμψηφισμό για την κάλυψη των αναγκών κίνησης των αυτοκινήτων οχημάτων τους».

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ