ΔΔΘΕΚΑ Α 1113014 ΕΞ 2023
Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο ICISnet-υποσύστημα TARIC – Διαχείριση Δασμολογίου, 16-09-2023
Αθήνα, 18 Σεπτεμβρίου 2023
Αριθ. Πρωτ.: ΔΔΘΕΚΑ Α 1113014 ΕΞ 2023

 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΦΚ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ, ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΕΣΤΩΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α’ – ΔΑΣΜΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΙ ΔΑΣΜΟΛΟΓΗΤΕΑΣ ΑΞΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184 Αθήνα
Πληροφορίες: Σ. Μεκλή
Τηλέφωνο: 210 6987497
e-mail: s.mekli@aade.gr
url: www.aade.gr

Θέμα: «Ενημέρωση για αντικατάσταση κωδικών εμπορευμάτων στο ICISnet -υποσύστημα TARIC – Διαχείριση Δασμολογίου, 16-09-2023»
Σε συνέχεια της ενημέρωσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Τομέας Δασμολογικών Μέτρων – TARIC, σας γνωρίζουμε ότι αντικαταστάθηκαν οι παρακάτω κωδικοί, οι οποίοι συσχετίζονται ως ακολούθως στον Πίνακα που παρατίθεται:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΣΧΕΤΙΣΜΟΥ (16-09-2023)

Κωδικός ΑντικατάστασηςΠροηγούμενος κωδικόςΗμερομηνία αλλαγήςΔηλώσιμος/η
2207 10 00 112207 10 00 2016/09/2023Ναι
2207 20 00 112207 20 00 3016/09/2023Ναι
2207 20 00 192207 20 00 3016/09/2023Ναι
2710 12 21 112710 12 21 0016/09/2023Ναι
2710 12 21 192710 12 21 0016/09/2023Ναι
2710 12 21 902710 12 21 0016/09/2023Ναι
2710 12 25 102710 12 25 0016/09/2023Ναι
2710 12 31 102710 12 31 0016/09/2023Ναι
2710 12 31 902710 12 31 0016/09/2023Ναι
2710 12 41 102710 12 41 0016/09/2023Ναι
2710 12 41 902710 12 41 0016/09/2023Ναι
2710 12 45 102710 12 45 0016/09/2023Ναι
2710 12 45 902710 12 45 0016/09/2023Ναι
2710 12 49 102710 12 49 0016/09/2023Ναι
2710 12 49 902710 12 49 0016/09/2023Ναι
2710 12 50 102710 12 50 0016/09/2023Ναι
2710 12 50 902710 12 50 0016/09/2023Ναι
2710 12 70 102710 12 70 0016/09/2023Ναι
2710 12 70 902710 12 70 0016/09/2023Ναι
2710 12 90 102710 12 90 0016/09/2023Ναι
2710 12 90 902710 12 90 0016/09/2023Ναι
2909 19 10 102909 19 10 0016/09/2023Ναι
2909 19 10 902909 19 10 0016/09/2023Ναι

Σας υπενθυμίζουμε τη δυνατότητα που παρέχεται, μέσω της ιστοσελίδας https://www.aade.gr/epiheiriseis/teloneiakes-ypiresies/ilektronikes-synallages-e-customs/ teloneia/taric-diaheirisi-dasmologioy στο μενού Ονοματολογία, να επιλέξετε «Πίνακας συσχετισμού» και με τον κωδικό εμπορεύματος να αναζητήσετε είτε τους νέους κωδικούς είτε τους κωδικούς που έχουν λήξει.

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ