Δανεισμός μισθωτού και άδειαΔεν μεταβιβάζεται η εργασιακή σχέση αλλά αλάζει κατεύθυνση η αξίωση για παροχή εργασίας.
Κατά την διάρκεια της σύμβασης δανεισμού ο αρχικός εργοδότης αν δεν γίνει διαφορετική συμφωνία, υποχρεούται να καταβάλει τον μισθό στον παραπάνω εργαζόμενο τα δώρα εορτών, να του χορηγεί άδεια αναψυχής και να του καταβάλει την αποζημίωση λόγω απόλυσης στην οποία δικαιούται να προβεί. Ο δευτερογενής εργοδότης αν δεν έγινε διαφορετική συμφωνία, υποχρεούται να καταβάλει τις αμοιβές για πρόσθετη και παράνομη απασχόληση.