Χορήγηση δανείου εργαζόμενου από την εταιρίαΣυνήθως χορηγείται μέχρι το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης που δικαιούται ο εργαζόμενος την στιγμή σύναψης του δανείου. Με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται η εταιρία ότι αν ο εργαζόμενος δεν μπορέσει να αποπληρώσει το δάνειο, μπορεί να συμψηφιστεί με την αποζημιώση απόλυσης που θα δικαιούντο κατά την απόλυσή του.
Το δάνειο είναι συνήθως σχετικά μικρό, καταναλωτικό.
Συντάσσεται αίτηση δανείου από τον εργαζόμενο, καθώς και το σχετικό συμβόλαιο με τους όρους και τις προϋποθέσεις του δανείου.
Το δάνειο υπόκειται σε χαρτόσημο 2,4% που το αποδίδει η εταιρία στην ΔΟΥ.
Επίσης το επιτόκιο δανεισμού συνήθως κυμαίνεται περίπου στο 3% .