Δ1γ/ΓΠ οικ. 22024/15-04-2024
Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα

Αθήνα 15 /4 /2024
Αρ. Πρωτ. Δ1γ/ΓΠ οικ. 22024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝ. ΕΛΕΓΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας: 101 87
Πληροφορίες: Κ. Μωραΐτου
Τηλέφωνο: 213 2161343-6

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ

ΘΕΜΑ: «Εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα».

ΣΧΕΤ.:
1. Ο ΑΝ 2520/4-9-1940, (A’ 273) «Περί Υγ. Διατάξεων”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
2. O Νόμος 4025/2011, (A’228) «Ανασυγκρότηση φορέων Κοιν. Αλληλεγγύης,.. & άλλες διατάξεις», άρθρο 43, όπως τροποποιήθηκε με τον ν. 4075/2012 (Α’89) και εν συνεχεία με το άρθρο 118 του ν. 5034/2023 (Α’69).
3. Ο Νόμος 4512/2018  (Α’5) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής & άλλες διατάξεις».
4. O Νόμος 4675/2020, (Α’ 54) «Πρόληψη, προστασία και προαγωγή της υγείας, ανάπτυξη των υπηρεσιών δημόσιας υγείας & άλλες διατάξεις».
5. Η υπ’ αρ. Υ1γ/Γ.Π./οικ. 47829/21.6.2017 (Β’2161), Υγειονομική Διάταξη « Υγειονομικοί Όροι & Προϋποθέσεις λειτουργίας επιχειρήσεων τροφίμων κ ποτών & άλλες διατάξεις».
6. Η υπ’ αρ. Δ1γ/ΓΠ/38282/18-6-2020 (Β’ 2678), Υγειονομική Διάταξη «Προτυποποιημένα Έντυπα Ελέγχου Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος».
7. Η υπ’ αρ.  οικ.16228/17-5-2017(Β’1723),  ΚΥΑ «Απλούστευση και Προτυποποίηση κινηματογράφου».
8. Η υπ’ αρ. Δ1γ/Γ.Π/18692/3.11.2022 εγκύκλιος της Υπηρεσίας μας με ΑΔΑ 6Ν5Ω465ΦΥΟ-ΝΦΗ «Διευκρινίσεις αναφορικά με την επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις σε επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος».
Η παρούσα εγκύκλιος έχει ως σκοπό την εντατικοποίηση των υγειονομικών ελέγχων ενόψει του Πάσχα σε επιχειρήσεις, δραστηριότητες και υπηρεσίες που από τη λειτουργία τους δύναται να τεθεί σε κίνδυνο η Δημόσια Υγεία.

Στο πλαίσιο των εν λόγω υγειονομικών ελέγχων που ήδη διενεργούνται σε όλη την επικράτεια από τις Υγειονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειακών Ενοτήτων επισημαίνεται λόγω της αυξημένης ζήτησης των ημερών, ότι ο υγειονομικός έλεγχος πρέπει να είναι ενδελεχής, κατά προτεραιότητα στις κάτωθι κατηγορίες:

• Στις επιχειρήσεις υγειονομικού ενδιαφέροντος όπως υπεραγορές τροφίμων, στις αποθήκες τροφίμων και ποτών όπου αποθηκεύονται μεγάλες ποσότητες α’ υλών λόγω της αυξημένης ζήτησης της περιόδου αυτής, στα ζαχαροπλαστεία & αρτοποιεία, παραγωγικές μονάδες στις οποίες γίνεται επεξεργασία πολλών και σύνθετων προϊόντων με υλικά ιδιαιτέρως ευαλλοίωτα όπως αβγά, γάλα, βούτυρο κλπ., στα κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, κλπ.

• Στις πτηνοκτηνοτροφικές μονάδες προκειμένου να μην δημιουργηθούν προβλήματα υγειονομικού χαρακτήρα (στο περιβάλλον και στον καταναλωτή) από την τυχόν ανεξέλεγκτη διακίνηση και διάθεση σφάγιων ζώων.

• Στις μονάδες παραγωγής αβγών.

• Στις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, παρασκευής γευμάτων και διάθεσης (με διανομή κατ’ οίκον ή κατανάλωσης εκτός του καταστήματος).

• Στις υπαίθριες – λαϊκές αγορές.

• Στα οχήματα μεταφοράς τροφίμων και ποτών κλπ.

• Στις υπαίθριες αγορές που οργανώνονται προσωρινά λόγω του Πάσχα (street food, τροχήλατα οχήματα κ.λ.π).

Λόγω της περιόδου της Σαρακοστής που διανύουμε, τονίζεται ότι ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί επιπρόσθετα και στα αλιεύματα, νωπά ή κατεψυγμένα και ειδικότερα στα οστρακοειδή, μαλακόστρακα, ή κεφαλόποδα που λόγω της νηστείας προ του Πάσχα καταναλώνονται σε αφθονία και είναι ιδιαιτέρως ευαλλοίωτα.

Οι Υγειονομικοί Επιθεωρητές κατά τους υγειονομικούς ελέγχους σε καταστήματα λιανικής πώλησης τους (ιχθυοπωλεία, υπεραγορές τροφίμων κλπ) ή σε υπαίθριες αγορές πρέπει να είναι ιδιαίτερα παρατηρητικοί και προσεκτικοί.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα προαναφερόμενα προϊόντα πρέπει να έχουν θαλασσινή οσμή (αν πρόκειται για νωπά) και όχι οσμή αμμωνίας, να είναι γυαλιστερά με ζωηρό χρώμα, το σώμα τους να είναι συμπαγές και σφριγηλό, όσα φέρουν μάτια να είναι μην είναι θαμπά αλλά ζωηρά, τα κελύφη να είναι κλειστά στα οστρακοειδή και η σάρκα τους υγρή και προσκολλημένη στο κέλυφος. Στις κονσέρβες δεν πρέπει να παρατηρούνται διογκώσεις, βαθουλώματα κλπ, ενώ σε ενδελεχή έλεγχο πρέπει να υπόκεινται και τα χύδην προϊόντα (τουρσιά, ταραμάς, κλπ).

Άλλες δραστηριότητες υγειονομικού ενδιαφέροντος που χρήζουν προσοχής είναι:

• Οι αυτόματοι πωλητές και ειδικά σε όσους γίνεται θερμική επεξεργασία γάλακτος.

• Οι χώροι εστίασης εντός των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, των μονάδων φροντίδας ηλικιωμένων, οι εγκαταστάσεις διανομής γευμάτων σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες κλπ.

• Οι επιχειρήσεις λιανικής πώλησης τροφίμων/ποτών και εστίασης εντός λιμένων, εντός αεροδρομίων, εντός υπεραστικών σταθμών λεωφορείων, εντός σταθμών τρένων.

• Οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών π.χ. κομμωτήρια, κουρεία, κ.λ.π

• Οι χώροι αναψυχής, τα δημόσια θεάματα (θέατρα, συναυλιακοί χώροι, κέντρα διασκέδασης

κλπ).

• Τα ξενοδοχεία και εν γένει όλα τα τουριστικά καταλύματα.

Οι ανωτέρω υγειονομικοί έλεγχοι σκοπό έχουν τη διασφάλιση ποιότητας του τελικού προϊόντος/υπηρεσίας προς τον καταναλωτή, με απώτερο στόχο την προστασία της Δημόσιας Υγείας και του Περιβάλλοντος.

Ως εκ τούτου, οι υγειονομικοί έλεγχοι πρέπει να περιλαμβάνουν και :

• Τις επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, οι οποίες λειτουργούν μέσα από τηλεφωνικές ή διαδικτυακές πλατφόρμες ώστε να ελέγχεται η νομιμότητά τους, ο ορθός εξοπλισμός τους, η τήρηση κανόνων ορθής πρακτικής κλπ.

• Και όλη την αλυσίδα μεταφοράς γευμάτων με οχήματα, η οποία παρουσιάζει αύξηση κατά την εορταστική περίοδο.

Ειδικότερα πρέπει να ελέγχεται ο χρόνος παράδοσης, η θερμοκρασία συντήρησης των μεταφερομένων προϊόντων, η υγιεινή του μεταφορικού μέσου κ.λ.π

Για τη διενέργεια των ελέγχων, τα ελεγκτικά κλιμάκια πρέπει:

→ να κάνουν χρήση υποχρεωτικά των Προτυποποιημένων Φύλλων Ελέγχου, σύμφωνα με την ανωτ. (5) σχετ. Υγειονομική Διάταξη και την ανωτ. (7) σχετ. εγκύκλιο της Υπηρεσίας μας

→ να δίδεται μεγάλη προσοχή και αυστηρότητα ως προς την τήρηση των προβλεπόμενων υγειονομικών όρων και προϋποθέσεων.

→ να επιδεικνύεται πνεύμα καλής συνεργασίας με τους επαγγελματίες-υπευθύνους, πάντοτε στο πλαίσιο της πιστής εφαρμογής της κείμενης υγειονομικής νομοθεσίας.

Τέλος επισημαίνεται, η αναγκαιότητα ελέγχου της εφαρμογής της ισχύουσας αντικαπνιστικής νομοθεσίας από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα.

Οι κ.κ. Περιφερειάρχες ως αποδέκτες του παρόντος παρακαλούνται να παρέχουν κάθε δυνατή βοήθεια στους υγειονομικούς υπαλλήλους (απαλλαγή από αλλότρια καθήκοντα, διευκόλυνση στις μετακινήσεις με παροχή αυτοκινήτων για τις εκτός έδρας μετακινήσεις τους, εξασφάλιση οδοιπορικών εξόδων και εξόδων υπερωριακής απασχόλησης, κ.λ.π), προκειμένου να ανταπεξέλθουν στις πραγματικά αυξημένες υπηρεσιακές τους υποχρεώσεις. Οι εν λόγω δαπάνες καλύπτονται από τους προϋπολογισμούς των οικείων Περιφερειών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι οικείες Περιφέρειες παρακαλούνται να συντονίσουν τις ενέργειες στην περίπτωση εμπλοκής συναρμόδιων υπηρεσιών, ώστε να υπάρξει ορθή και αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν και να προστατευθεί και διασφαλισθεί άμεσα η Δημόσια Υγεία και η Υγιεινή Περιβάλλοντος εν γένει.

Παρακαλούμε όλοι οι υγειονομικοί υπάλληλοι που υπηρετούν στις Υπηρεσίες σας να λάβουν γνώση της παρούσας εγκυκλίου, ενυπόγραφα.

 

 

Η ΑΝ. ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΕΙΡΗΝΗ ΑΓΑΠΗΔΑΚΗ