Δ.15/Δ’/ 87674/21-09-2022
Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Αθήνα, 21 / 9 / 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15 / Δ’ / 87674

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Διεύθυνση: Σταδίου 29 105 59 Αθήνα
Πληροφορίες:Η. Καραγιάννης
Τηλέφωνο:2131516136
Ηλ Ταχ.:ikaragiannis@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 259094/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε/Α325/17.08.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ Β’ 4700/08.09.2022, ΑΔΑ: 9ΙΥΦ465ΧΘΞ-ΜΩΨ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021, της 26ης Νοεμβρίου 2021, της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021) περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, και συγκεκριμένα:

Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
α) από τις πλημμύρες της 14ης και 15ης Οκτωβρίου 2021
• Δημοτικές Κοινότητες Αμαλιάδος, Αμπελοκάμπου και Σαβαλίων της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος του Δήμου Ήλιδας
• Δημοτική Κοινότητα Βαρθολομιού της Δημοτικής Ενότητας Βαρθολομιού και Δημοτικές Κοινότητες Γαστούνης και Καρδιακαυτίου της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης και Δημοτική Κοινότητα Αγίας Μαύρας της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού του Δήμου Πηνειού
• Δημοτική Κοινότητα Σκαφιδιάς της Δημοτικής Ενότητας Πύργου και Δημοτική Κοινότητα Μουζακίου της Δημοτικής Ενότητας Ωλένης του Δήμου Πύργου
β) από τις πλημμύρες της 26ης Νοεμβρίου 2021:
• Δημοτική Κοινότητα Καλυβίων Ήλιδος της Δημοτικής Ενότητας Αμαλιάδος του Δήμου Ήλιδας
• Δημοτικές Κοινότητες Βαρθολομιού και Λυγιάς της Δημοτικής Ενότητας Βαρθολομιού και Δημοτικές Κοινότητες Γαστούνης, Καβάσιλα, Καρδιακαυτίου, Κοροίβου και Λευκοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Γαστούνης και Δημοτική Κοινότητα Τραγανού της Δημοτικής Ενότητας Τραγανού του Δήμου Πηνειού
γ) από τις πλημμύρες της 26ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021
• Δημοτική Κοινότητα Ανδραβίδας της Δημοτικής Ενότητας Ανδραβίδας και Δημοτικές Κοινότητες Βάρδας, Κουρτεσίου και Μανολάδος της Δημοτικής Ενότητας Βουπρασίας και Δημοτικές Κοινότητες Κάτω Παναγίας και Νεοχωρίου Μυρτουντίων της Δημοτικής Ενότητας Κάστρου-Κυλλήνης και Δημοτικές Κοινότητες Λεχαινών, Αρετής και Μυρσίνης της Δημοτικής Ενότητας Λεχαινών του Δήμου Ανδραβίδας-Κυλλήνης
δ) από τις πλημμύρες της 29ης έως 30ης Νοεμβρίου 2021 και της 11ης έως 12ης Δεκεμβρίου 2021:
• Δημοτικές Κοινότητες Πύργου και Λεβεντοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Πύργου του Δήμου Πύργου

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β’ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:
α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),
β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),
γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

 

 

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ