Δ.15/Δ’/61965/24.8.2021
Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών

Ap. Πρωτ.: 61965 Ημ/νία : 24/08/21

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)

ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Αθήνα, 24 / 8 / 2021

Αριθ. Πρωτ. : Δ.15 / Δ’ / 61965

Διεύθυνση : Σταδίου 29 105 59 Αθήνα

Πληροφορίες : Ε. Ράπτη

Τηλέφωνο : 213 151 6814

Ηλ. Ταχ. : erapti@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών»

Σας γνωρίζουμε ότι με τις κάτωθι κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εσωτερικών και Υποδομών και Μεταφορών οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή οι εξής περιοχές:

α) Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./13665/Α325/17-8-2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3863/Β’/19.8.2021, ΑΔΑ : ΩΚΑΡ465ΧΘΞ-ΙΡ1) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή:

i. από τις πυρκαγιές της 26ης και 31ης Ιουλίου 2021, οι Δημοτικές Κοινότητες Ζήριας και Καμαρών της Δημοτικής Ενότητας Ερινεού του Δήμου Αιγιαλείας της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,

ii. από την πυρκαγιά της 27ης Ιουλίου 2021, οι Δημοτικές Ενότητες Διονύσου και Ροδοπόλεως του Δήμου Διονύσου της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής

iii. από την πυρκαγιά της 3ης Αυγούστου 2021, η Δημοτική Ενότητα Κηφισιάς του Δήμου Κηφισιάς της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών της Περιφέρειας Αττικής, ολόκληρος ο Δήμος Αχαρνών, οι Δημοτικές Ενότητες Αγίου Στεφάνου και Κρυονερίου του Δήμου Διονύσου, καθώς και οι Δημοτικές Ενότητες Αφιδνών και Πολυδενδρίου του Δήμου Ωρωπού, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής.

β) Με την αριθ. Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε.13975/Α3258/20.8.2021 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 3898/Β720.8.2021, ΑΔΑ : 96Ρ4465ΧΘΞ-ΖΧ2) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή:

i) από τις πυρκαγιές αρχής γενομένης της 3ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ολόκληροι οι Δήμοι Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας,

ii) από την πυρκαγιά της 5ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φωκίδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι Δημοτικές Κοινότητες Ελαίας, Ερατεινής, Καλλιθέας και Τολοφώνος της Δημοτικής Ενότητας Τολοφώνος του Δήμου Δωρίδος,

iii) από την πυρκαγιά της 6ης Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, η Δημοτική Κοινότητα Μαλεσίνης της Δημοτικής Ενότητας Μαλεσίνης του Δήμου Λοκρών.

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.2256/1994, όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 4 παρ. 2 του ν.2556/1997, και της αριθ. Φ14/οικ.333/6-3-1998 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e- ΕΦΚΑ και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για 6 μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε 12 – 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των 12 και μεγαλύτερος των 24.

Σημειώνουμε ότι ειδικά για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που διατηρούν επαγγελματική εγκατάσταση ή ασκούν δραστηριότητα στους Δήμους Ιστιαίας-Αιδηψού και Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, οι οποίοι επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν εντός του μηνός Αυγούστου 2021, ανεξαρτήτως επέλευσης υλικής ζημιάς ή όχι στις εγκαταστάσεις τους, έχουν εφαρμογή οι ρυθμίσεις της αριθ. Δ.15/Δ760167/12.8.2021 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3744/Β712.8.2021), Συνεπώς, τα ανωτέρω πρόσωπα, εφόσον έχει επέλθει υλική ζημία, μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους είτε στις πάγιες ρυθμίσεις του άρθρου 8 παρ. 1 του ν.2256/1994, όπως ισχύουν, είτε στις ειδικές ρυθμίσεις της αριθ. Δ.15/Δ760167/12.8.2021 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3744/Β712.8.2021).

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ