Δ.15/Δ’/29783/28.3.2022
Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών α) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και β) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αθήνα, 28 / 3 / 2022
Αριθ. Πρωτ.: Δ.15 / Δ’ /29783

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΩΝ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ’)

Διεύθυνση: Σταδίου 29
105 59 Αθήνα
Πληροφορίες: Ι. Νταβή
Τηλέφωνο: 2131516811
Ηλ. Ταχ.: intavi@ygakg.gr

ΘΕΜΑ: «Οριοθέτηση πληγεισών από φυσική καταστροφή περιοχών α) της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας και β) της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ’ αριθ. 52548/Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./Α325/21.02.2022 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 962/Β’/03.03.2022, ΑΔΑ: ΨΤΘ9465ΧΘΞ-Σ9Χ) οριοθετήθηκαν ως πληγείσες από φυσική καταστροφή (σεισμός της 9ης Ιανουαρίου 2022) περιοχές των Περιφερειακών Ενοτήτων Φλώρινας και Καστοριάς της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

• Δημοτική Κοινότητα Αγραπιδέων και Σκλήθρου της Δημοτικής Ενότητας Αετού
• Δημοτική Κοινότητα Αμυνταίου και Κέλλης της Δημοτικής Ενότητας Αμυνταίου
• Δημοτική Κοινότητα Βαρικού της Δημοτικής Ενότητας Βαρικού
• Δημοτική Κοινότητα Λεχόβου της Δημοτικής Ενότητας Λεχόβου
• Δημοτική Κοινότητα Αντιγονείας και Λεβαίας της Δημοτικής Ενότητας Φιλώτα

Β) ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΣΠΩΝ

• Δημοτική Κοινότητα Κώτα της Δημοτικής Ενότητας Κρυσταλλοπηγής
• Δημοτική Κοινότητα Βροντερού, Καρυών, Μικρολίμνης, Πισοδερίου, Πλατέος και Ψαράδων της Δημοτικής Ενότητας Πρεσπών

Γ) ΔΗΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

• Δημοτικές Κοινότητες Αγίας Παρασκευής, Ακρίτα, Άνω Καλλινίκης, Άνω Κλεινών, Εθνικού, Κάτω Καλλινίκης, Κάτω Κλεινών, Κρατερού, Μεσοχωρίου, Νίκης, Παρορείου και Πολυπλατάνου της Δημοτικής Ενότητας Κάτω Κλεινών
• Δημοτικές Κοινότητες Αχλάδας, Βεύης, Ιτέας, Μελίτης, Νεοχωρακίου, Παππαγιάννη, Σιταριάς, Σκοπού και Τριποτάμου της Δημοτικής Ενότητας Μελίτης
• Δημοτικές Κοινότητες Αγίου Βαρθολομαίου, Αμμοχωρίου, Άνω Υδρούσσης, Ατραπού, Λεπτοκαρυών, Πολυποτάμου, Τριανταφυλλέας, Τροπαιούχου, Υδρούσσης και Φλαμπούρου της Δημοτικής Ενότητας Περάσματος
• Δημοτικές Κοινότητες Φλωρίνης, Αλώνων, Αρμενοχωρίου, Μεσονησίου, Πρώτης, Σίμος Ιωαννίδης και Σκοπιάς της Δημοτικής Ενότητας Φλώρινας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Α) ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

• Δημοτικές Κοινότητες Κορομηλέας και Λεύκης της Δημοτικής Ενότητας Αγίας Τριάδος
• Δημοτικές Κοινότητες Κορησού και Λιθιάς της Δημοτικής Ενότητας Αγίων Αναργύρων
• Δημοτικές Κοινότητες Βυσσινέας, Μεταμορφώσεως, Οξυάς, Σιδηροχωρίου και Τοιχίου της Δημοτικής Ενότητας Βιτσίου
• Δημοτική Κοινότητα Καστοριάς της Δημοτικής Ενότητας Καστοριάς
• Δημοτικές Κοινότητες Δενδροχωρίου και Ιεροπηγής της Δημοτικής Ενότητας Καστρακίου
• Όλη η Δημοτική Ενότητα Κορεστίων
• Δημοτικές Κοινότητες Μαυροχωρίου, Πολυκάρπης της Δημοτικής Ενότητας Μακεδνών
• Δημοτικές Κοινότητες Μεσοποταμιάς και Καλοχωρίου της Δημοτικής Ενότητας Μεσοποταμιάς

Β) ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

• Δημοτική Κοινότητα Άργους Ορεστικού και Ασπροκκλησιάς της Δημοτικής Ενότητας Άργους Ορεστικού

Στο πλαίσιο της ανακούφισης και στήριξης των πληγέντων έχουν θεσπιστεί οι πάγιες ρυθμίσεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 2256/1994, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 4 του ν. 2556/1997, και της υπ’ αριθ. Φ14/οικ.333/06.03.1998 υπουργικής απόφασης (Β’ 272), για τις επιχειρήσεις, εργοδότες ή ασφαλισμένους που έχουν επαγγελματική εγκατάσταση ή δραστηριότητα σε περιοχές που πλήττονται από θεομηνίες ή φυσικές καταστροφές και αποδεδειγμένα έχουν υποστεί ζημίες.

Για τις ανωτέρω κατηγορίες προβλέπονται οι εξής διευκολύνσεις σε ό,τι αφορά στην καταβολή των ασφαλιστικών εισφορών προς τον e-Ε.Φ.Κ.Α. και κάθε άλλο ασφαλιστικό οργανισμό:

α) κεφαλαιοποίηση των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, περιόδου απασχόλησης μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα (μετά των προσθέτων τελών, τόκων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που γεννήθηκαν μέχρι το τέλος του προηγούμενου της φυσικής καταστροφής μήνα),

β) αναστολή καταβολής των τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών για έξι (6) μήνες, αρχής γενομένης από την 1η του μήνα, κατά τον οποίο συνέβη η φυσική καταστροφή (χωρίς υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό προσθέτων τελών ή άλλων προσαυξήσεων),

γ) εξόφληση των ανωτέρω εισφορών, κεφαλαιοποιημένων και τρεχουσών, σε δώδεκα (12) έως εικοσιτέσσερις (24) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από την 1η του επόμενου μήνα, κατά τον οποίο έληξε η εξάμηνη αναστολή. Ο αριθμός των δόσεων προσδιορίζεται από το πηλίκο της διαίρεσης του ποσού της ζημιάς δια του 1/24 του συνολικού ποσού της οφειλής και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι μικρότερος των δώδεκα (12) και μεγαλύτερος των είκοσι τεσσάρων (24).

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων σας.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ