Πώς μπορώ να συμπληρώσω τον κωδικό Barcode σε κάθε είδος;
Στην επιλογή 4.3 υπάρχει πεδίο Barcode στο οποίο συμπληρώνετε τον κωδικό. Με CTRL+F5 μπορείτε να αναζητήσετε ένα είδος με τον κωδικό BARCODE ή να τον “σκανάρετε” με το πιστόλι του barcode.