Πώς μπορώ να πάρω backup όλο το πρόγραμμα μαζί με τις εταιρίες;
Θα πάρετε σε έναν άλλο δίσκο ή flashdrive ή σε CD τον φάκελο MBAR που βρίσκεται στην κεντρική περιοχή του δίσκου εγκατάστασης του προγράμματος με τους υποφακέλους του.

Αν δεν μπορείτε να βρείτε που είναι ο φάκελος μέσα στο πρόγραμμα κάτω δεξιά μπορείτε να δείτε που είναι ο φάκελος π.χ. C:MBAR.