Μπορώ να έχω back order (να μείνει υπόλοιπο ποσότητας και αξίας) σε μια παραγγελία;
Ναι. Το πρόγραμμα αυτόματα Διαχειρίζεται το υπόλοιπο σε μία παραγγελία που δεν τιμολογήθηκε ολικώς.

Μπορείτε να την τιμολογήσετε όσες φορές θέλετε μέχρι το υπόλοιπο αξίας και ποσότητας γίνουν (0μηδέν) και το status να γυρίσει σε τιμή (2).

Μέχρι να τιμολογηθεί ολικώς η παραγγελία θα έχει status (1) δηλαδή μερικώς τιμολογημένη.