Έχετε στην εταιρία άτομο που έχει τεκμαρτό εισόδημα μόνο από αυτοκίνητα. Επίσης η εταιρία έχει κι άλλους κανονικούς μισθωτούς. Παίρνετε το αρχείο της οριστικής, αλλά δεν εμφανίζεται μέσα το όνομά του. Τι θα πρέπει να κοιτάξετε;
Θα δείτε:

Μέσα στην καρτέλα του στα Εταιρικά θα δείτε αν έχετε πει Οριστική ΦΜΥ Ναι. Επίσης αν στο Αυτοκίνητο το ημερολογιακό διάστημα κατοχής του αυτοκινήτου είναι το ίδιο με το έτος που ζητάτε την Οριστική.
Μετά θα δείτε αν κατά την δημιουργία του αρχείου επιλέξατε το Τεκμαρτό αυτοκινήτου ή όχι. Αυτά ισχύουν όταν τον εργαζόμενο τον έχετε ελεύθερο ή από εμπορικές επιχειρήσεις.
Αν είναι υπάλληλος τότε θα τον εμφανίσει στο αρχείο ακόμα κι αν δεν επιλέξετε το Τεκμαρτές αποδοχές από αυτοκίνητα, κατά την δημιουργία του αρχείου.