Έχετε μέλος ΔΣ με Αυτοκίνητα. Έχετε περάσει μέσα στην καρτέλα του το Αυτοκίνητο, προκειμένου να ενημερώσει την οριστική , καθώς και την βεβαίωση αποδοχών. Όταν όμως για την βεβαίωση αποδοχών επιλέγετε τα τεκμαρτά αυτοκίνητα, δεν σας την εμφανίζει. Επίσης όταν θέλετε να πάρετε τον Αναλυτικό πίνακα της Οριστικής, υπάρχει η επιλογή «Εγγραφή αυτοκινήτων», η οποία όμως είναι ανενεργή. Τι θα πρέπει να κάνετε;

Για την Βεβαίωση αποδοχών θα πρέπει να αλλάξετε την ημερομηνία του συστήματος (να την κάνε-τε πχ 31/12), στο φορολογικό έτος που αναφέρεται η βεβαίωση αποδοχών.

Για τον Αναλυτικό πίνακα: Δεν εμφανίζονται τα Αυτοκίνητα, αλλά το αρχείο οριστικής ενημερώνεται κατάλληλα. Άρα το πεδίο «Εγγραφή αυτοκινήτων» δεν έχει κάποιο νόημα στην εκτύπωση αυτή (σας είναι αδιάφορο).