Ατομικός φάκελος μισθωτούΓια κάθε μισθωτό η εταιρία υποχρεούται να έχει ξεχωριστό ατομικό φάκελο που τον δημιουργεί κατά την πρόσληψη του εργαζόμενου. Εκεί διατηρεί όλα τα στοιχεία του μισθωτού, όπως την βεβαίωση προϋπηρεσίας, την αναγγελία πρόσληψης, τίτλους σπουδών και βεβαιώσεις οικογενειακής κατάστασης κτλ