Έχετε έναν εργαζόμενο που δουλεύει μερικές ημέρες την εβδομάδα με πλήρες ή με μερικό ωράριο. Τον έχετε με Σύμβαση. Παρατηρείτε ότι το ποσό που δείχνει το πρόγραμμα στο ταμπελάκι «Σύμβαση» είναι διαφορετικό από το ποσό που του φέρνει στην Ατομική Σύμβαση εργασίας (από τις εκτυπώσεις του εργαζόμενου). Γιατί γίνεται αυτό; Πώς ενημερώνονται τα δύο ποσά;
Στο ταμπελάκι Σύμβαση το ποσό που παρουσιάζεται είναι το συνολικό ποσό της Σύμβασης πολλαπλασιασμένο με τις ημέρες που εργάζεται ο εργαζόμενος ανά εβδομάδα, ΔΙΑ -5-. Π.χ. η Σύμβαση προβλέπει αποδοχές 1300€ και ο εργαζόμενος εργάζεται -3- φορές την εβδομάδα ( και έχετε ανοίξει το σχετικό ωράριο, και έχετε ορίσει τις -3- ημέρες στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Όλες οι Ημέρες). Τότε στην Σύμβαση ανεξάρτητα από τις ημέρες εργασίας ανά ημέρα του εργαζόμενου, θα σας εμφανιστεί το ποσό 1300€* 3/5 = 780€. Είναι καθαρά ενημερωτικό ενδεικτικό ποσό (μια απλή πράξη) που δεν σας επηρεάζει σε κάτι. Αν το Ωράριο του εργαζόμενου προβλέπει και νυχτερινά και Κυριακές κτλ τότε σας εμφανίζονται μόνο οι βασικές αποδοχές χωρίς τις σχετικές προσαυξήσεις των προαναφερθέντων.
Για την Ατομική Σύμβαση Εργασίας: Το πρόγραμμα υπολογίζει εσωτερικά την μισθοδοσία του εργαζόμενου για τον μήνα που τον προσλαμβάνετε (όλον τον μήνα, ανεξάρτητα της ημερομηνίας πρόσληψης) και σας εμφανίζει το σχετικό ποσό. Αν το Ωράριο του εργαζόμενου προβλέπει και νυχτερινά και κυριακές κτλ τότε σας εμφανίζονται μόνο οι βασικές αποδοχές χωρίς τις σχετικές προσαυξήσεις των προαναφερθέντων.