Έχετε ανοίξει έναν εργαζόμενο. Τον παρακολουθείτε είτε με την Σύμβαση είτε με το Ιστορικό, την Εξέλιξη Αποδοχών. Παίρνετε την Ατομική Σύμβαση Εργασίας (δεξί κλικ στον εργαζόμενο, Εκτυπώσεις, Ατομική Σύμβαση Εργασίας) και παρατηρείτε ότι στο σχετικό πεδίο των Αποδοχών δεν αναγράφεται ο μισθός ή το ημερομίσθιο. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα πάτε στον Εργαζόμενο στο ταμπελάκι Μισθοδοσία και θα δείτε την Μέθοδο Αυτόματης Καταχώρησης. Θα πρέπει να επιλέξετε το Ημερολόγιο προκειμένου να ενημερωθεί και η Ατομική Σύμβαση Εργασίας στο πεδίο Αποδοχές Μισθός Ημερομίσθιο Ωρομίσθιο).