Δεν συμφωνεί το ποσό των Αμοιβών του Λογιστικού Άρθρου με το Συνοδευτικό της ΑΠΔ και με το ποσό της ΑΠΔ. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Οι λόγοι είναι πολλοί. Γενικά οι Αποδοχές του Συνοδευτικού έντυπου με την ΑΠΔ και το Λογιστικό Άρθρο δεν είναι απαραίτητο να συμφωνούν.
Για παράδειγμα μπορεί να έχετε υπολογίσει Μη ληφθείσα Άδεια. Θα προσαυξήσει το λογιστικό άρθρο όχι όμως και τις αποδοχές που θα αναγράφονται στην ΑΠΔ ή στο Συνοδευτικό Έντυπο μιας και η Μη Ληφθείσα Άδεια δεν υπόκειται σε εισφορές.
Αντίστοιχα αν έχετε βάλει Επίδομα Ασθενείας σε έναν εργαζόμενο αυτό το επίδομα υπόκειται σε εισφορές άρα και θα εμφανίζεται στην ΑΠΔ ή στο Συνοδευτικό Έντυπο. Δεν θα εμφανίζεται όμως στο Λογιστικό Άρθρο του εργαζόμενου, αφού δεν αποτελούν τακτικές αποδοχές του.