Δεν συμφωνούν τα ποσά που εμφανίζει η Οριστική δήλωση του ΦΜΥ με το λογιστικό άρθρο μισθοδοσίας.
Πιθανές αιτίες:
Μπορεί να έχετε αμοιβές εργαζόμενων που είναι αφορολόγητες (πχ ασθένεια, κτλ).
Μπορεί να έχετε αντιστοιχίσει στον εργαζόμενο κάποιο επίδομα στο οποίο έχετε δηλώσει ότι δεν παρακρατείται φόρος (για το επίδομα αυτό, στα Επιδόματα, όταν το δημιουργήσατε >> στο ταμπελάκι “Λειτουργία” στο πεδίο Φορος Μισθωτών Υπηρεσιών).