Έχετε έναν εργαζόμενο που ασθενεί αλλά ασφαλίζεται σε τεκμαρτές αποδοχές. Παρατηρείτε ότι το πρόγραμμα δεν αφαιρεί το μισό του πρώτου τριημέρου από τον εργαζόμενο αλλά τον ασφαλίζει σε όλο το ποσό. Γιατί γίνεται αυτό;

Αν ο εργαζόμενος είναι με τεκμαρτά τότε δεν υπάρχει παρακράτηση τριημέρου,
και ο εργαζόμενος ασφαλίζεται για το σύνολο των ημερών (στο τεκμαρτό * σύνολο ημερών).