Πότε ο εργαζόμενος θα πρέπει να ειδοποιήσει τον εργοδότη ότι ασθένησε:Δεν υπάρχει ρητή διάταξη του νόμου που να λέει πότε θα πρέπει να ειδοποιήσει ο εργαζόμενος ότι ασθένησε. Θα πρέπει όμως να το κάνει σε εύλογο διάστημα και με βάση τα συναλλακτικά ήθη και στα πλαίσια της υπαλληλικής του ευθύνης.