Είσαστε μέσα στον εργαζόμενο και πηγαίνετε στο πεδίο Ασφ. Ημέρες (στο ταμπελάκι Εργασιακά) να βάλετε τις ημέρες ασφάλισης που επιθυμείτε. Δεν σας αφήνει όμως το πρόγραμμα να βάλετε κάποιον αριθμό. Γιατί γίνεται αυτό;
Θα δείτε αν τον εργαζόμενο τον έχετε περάσει ως υπάλληλο ή ως ελεύθερο επαγγελματία ή τρίτο. Θα πάτε στο ταμπελάκι Εργασιακά στο πεδίο Εργασιακή Κατάσταση. Αν δεν έχετε ορίσει τον εργαζόμενο ως υπάλληλο ή ημερομίσθιο τότε δεν θα σας αφήνει να βάλετε ημέρες στο πεδίο Ασφ. Ημέρες (στο ταμπελάκι Εργασιακά).
Υπενθυμίζεται ότι αν χρησιμοποιήσετε το πεδίο Ασφ. Ημέρες τότε ο εργαζόμενος θα ασφαλίζεται με τόσα ένσημα ανεξάρτητα των πραγματικών ημερών που εργάστηκε.