Ασφάλιση κατά την συνδικαλιστική άδεια εργαζόμενουΚατά τον χρόνο της συνδικαλιστικής άδειας συνεχίζεται η ασφάλιση των συνδικαλιστών στελεχών ακόμα κι αν δεν δικαιούται αποδοχές κατά τον χρόνο της άδειας.