Ασφάλιση κατά την συνδικαλιστική άδειαΚατά τον χρόνο της συνδικαλιστικής άδειας συνεχίζεται η ασφάλιση των συνδικαλιστών στελεχών ακόμα κι αν δεν δικαιούται αποδοχές κατά τον χρόνο της αδειάς.