Πώς ασφαλίζονται αρχαιολόγοι που συμμετέχουν σε οικοδομικές εργασίες:Για να ασφαλιστεί και συμπεριληφθεί ο αρχαιολόγος στην ΑΠΔ των κοινών επιχειρήσεων θα πρέπει η εταιρία αυτή να έχει ΑΜΕ.
-Αν ο οικοπεδούχος είναι ατομική επιχείρηση που έχει απογραφεί στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ τότε χρησιμοποιείται ο ΑΜΕ αυτής για την ασφάλιση του αρχαιολόγου.
-Αν ο οικοπεδούχος είναι φυσικό πρόσωπο χωρίς ατομική εταιρία τότε η απογραφή διενεργείται από το υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ της κατοικίας του
-Όταν είναι πολλοί οι οικοπεδούχοι τότε η απογραφή γίνεται στο υποκατάστημα ΙΚΑ ΕΤΑΜ στο οποίο υπάγεται το κτίσμα