Ασφάλιση συγγενικού προσώπου ατομικής επιχείρησης χωρίς να αμείβεται:Η ασφάλιση συγγενικών προσώπων σε ατομική επιχείρηση είναι προαιρετική για τον αδελφό, γονέα, σύζυγο που απασχολούνται στην εταιρία. Για τους άλλους βαθμούς συγγένειας είναι υποχρεωτική, ανεξάρτητα αν αυτοί αμείβονται ή προσφέρουν την εργασία τους αφιλοκερδώς.
Πώς αμείβεται εργαζόμενος που κλήθηκε για μετεκπαίδευση στις ένοπλες δυνάμεις:

Ο εργαζόμενος θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει 150 ημερομίσθια στο προηγούμενο έτος από αυτό της κατάταξης, ή 150 ημέρες εργασίας το τελευταίο 15μηνο χωρίς να υπολογίζονται τα ημερομίσθια των -3- τελευταίων μηνών από το επίδομα στράτευσης.