Μέσα στην εισαγωγή παγίου, υπάρχει ένα πεδίο, Αρχικό Πάγιο. Ποιος ο ρόλος του;

Είναι προαιρετικό πεδίο (γι’ αυτό και δεν είναι με αστεράκι). Από εδώ μπορείτε να κάνετε σύνδεση παγίων, π.χ. να περάσετε τον υπολογιστή, ο οποίος όμως μπορεί να αποτελείται από το mouse, το πληκτρολόγιο, τον «πύργο» κτλ. Θα ενημερώσει και το μητρώο παγίων.