Ποιο είναι το αρχείο εκκίνησης του προγράμματος;
Το αρχείο εκκίνησης του προγράμματος βρίσκεται στον δίσκο εγκατάστασης του προγράμματος π.χ. C: ή F: και στον φάκελο MBARMBIN.

Το όνομα του αρχείου είναι WBAR.EXE