Υπολογίζετε αναδρομικά εισφορών. Παίρνετε στην οθόνη σας την κίνηση των αναδρομικών, και σας εμφανίζεται ένα αρνητικό ποσό στις εισφορές του Εργαζόμενου, και ένα θετικό ποσό στις εισφορές του Εργοδότη. Γιατί μπορεί να γίνεται αυτό;
Αυτό σημαίνει ότι πήγατε στο Ιστορικό του ταμείου (Κύριες Εργασίες > Διαχείριση Ταμείων, στο Ιστορικό τους), και αντιστρέψατε τους συντελεστές εισφορών εργαζόμενου και εργοδότη.
Παράδειγμα:
Αποδοχές του εργαζόμενου 1500€ και εισφορές ταμείου 7% για τον Εργοδότη και 3% για τον Εργαζόμενο.
Είναι: 1500€ * 3% = 45€ για τον Εργαζόμενο και 15000€ *7% = 105€ για τον Εργοδότη.
Τρέχετε μισθοδοσίες για τον 1ο και τον 2ο μήνα.
Στον 3ο μήνα πάτε να υπολογίσετε αναδρομικά. Στις εισφορές του Εργαζόμενου σας εμφανίζεται το ποσό των -120€ και στις Εισφορές του εργοδότη το ποσό των 120€. Στην ανάλυση των αναδρομικών σας εμφανίζεται για τον 1ο και τον 2ο μήνα στον εργαζόμενο – 60€ και στον εργοδότη 60€.
Αυτό έγινε διότι αντιστράφηκαν από το Ιστορικό του ταμείου οι συντελεστές των εισφορών, δηλαδή πήγατε και βάλατε στον Εργοδότη 3% και στον Εργαζόμενο 7%
Άρα ο Εργαζόμενος θα πρέπει να σας δώσει (7%- 3%) * 1500€ = 120€ , τα απαιτείτε εσείς από τον εργαζόμενο.
Στον Εργοδότη κρατήσατε 7% ενώ θα έπρεπε να είχατε κρατήσει 3%. Άρα του χρωστάτε: (3%-7%) * 1500€ = -120€.