Άρνηση του εργαζόμενου να δεχθεί την καλοκαιρινή άδεια σε εταιρία που κλείνει τους θερινούς μήνες.Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει ο εργαζόμενος να δεχθεί την άδεια και να τηρήσει την απόφαση της επιχείρησης, καθώς αυτή δίνεται τους θερινούς μήνες.
Επισημαίνεται ότι κατά την πρόσληψη του εργαζόμενου η εταιρία θα πρέπει να τον ενημερώνει για την συνήθη πρακτική της.

Τι ισχύει για το διάλειμμα του εργαζόμενου:

Ο εργαζόμενος δικαιούται 15λεπτο διάλειμμα που χορηγείται υποχρεωτικά μετά από -6- ώρες εργασίας. Το διάλειμμα αυτό κανονικά δεν αμοίβεται, και δεν μπορεί να χορηγείται στην αρχή ή στην λήξη της βάρδιας (να έρθει πιο μετά ή να αποχωρήσει λίγο νωρίτερα).