Πώς μπορώ να αλλάξω την αρίθμηση των αξιογράφων και πώς μπορώ να ορίσω λογαριασμούς;
Στην επιλογή 1.Δ.1.

Με τον συνδυασμό πλήκτρων Alt + 0 …. Έλεγχος αρίθμησης Εντύπων και ορισμού λογαριασμών κίνησης