ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΕΦΑΠΑΞ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΤΟΚΕΤΟΥ

(Αριθ. Πρωτ. Π12/22, Αριθ. Εγκ. 9/10.2.2003)Με την, από 15.4.02 Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. (διετούς ισχύος) και την 19/29.4.02 πράξη κατάθεσης του Υπουργείου Εργασίας, αυξήθηκε το ημερομίσθιο του ανειδίκευτου εργάτη και, από 1.1.03, ανέρχεται στο ποσό των 23,29 Ευρώ.

Κατά συνέπεια, το εφάπαξ βοήθημα τοκετού διαμορφώνεται, από 1.1.03 στο ποσό των 698,70 Ευρώ (23,29 Χ 30 = 698,70).

Για τους τοκετούς που έχουν πραγματοποιηθεί, από 1.1.03 μέχρι τη λήψη της παρούσας, για τους οποίους έχει καταβληθεί το ποσό των 670,50 Ευρώ, θα καταβληθεί η διαφορά, εφόσον ζητηθεί.