ΑΥΞΗΣΗ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΟΥ ΕΡΓΑΤΗ – ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΚΟΥ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΠΟ 1/1/2003 ΚΑΙ 31/12/2003

(Αριθ. Πρωτ. Σ38/6, Αριθ. Εγκ. 8/6.2.2003)Με την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.), του έτους 2003, καθορίστηκε η τιμή του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003, σε 23,29 Ευρώ.

Έπειτα από τα παραπάνω, το παραπληγικό επίδομα, αναπροσαρμόζεται από 1.1.2003 μέχρι 31.12.2003, σε 465,8 Ευρώ και

Ο υπολογισμός των διαφορών, θα γίνει από την Μηχανογραφική Υπηρεσία, εκτός από τις περιπτώσεις που το επίδομα καταβάλλεται από τα Κέντρα Πληρωμών Συντάξεων.